Metallista ja puusta TrashDesignia

Kaluste- ja metallialan opiskelijat saivat tehtäväkseen protoilla perusastioiden säilytysväline joko tarjolla olevista tai omista kiertotalousmateriaaleista. Simo Heikkilä alusti työpajan, ohjasi sitä yhdessä opettajien kanssa.


Ideointia ja innokasta luonnostelua
Proto toimii uuden tuotteen kehittämisen lähtökohtana. Simo Heikkilä antoi myös rakentavaa kritiikkiä ideoiden kehittämistä ja jatkojalostamista silmällä pitäen.

TrashDesignia ylijäämämateriaaleista sekä palaute

Erilaisia protoja syntyi noin kolmisen kymmentä, ja niissä kaikissa oli nähtävissä omalaatuinen ja innostava ratkaisu annettuun tehtävään. Erilaiset ratkaisut ovat herättäneet mielenkiintoista keskustelua ja porinaa pitkin viikkoa. Verkostoituminen ja suora yhteistyö muotoilijan kanssa on jo tuonut uusia yhteistyökuvioita muutamalle opiskelijalle.
Teksti ja kuvat Sirpa Vauhkala