TrashDesignia?

Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin Luovalla Kankaan kampuksella 19 - 20.12.17. Työpajassa työstettiin ylijäämämateriaalista erilaisia tuotteita ja pintoja.

Tekstiili- ja vaatetusalan työpajassa painottui leikkiminen, hulluttelu, luova kokeilu ja materiaalien ennakkoluuloton yhdistely. Tavoitteena oli tuottaa ennakkoluulottomasti uutta pintaa ja materiaalia.


Ylijäämämateriaalien yhdistelyn esitetiikkaa


Työpajan alustajana ja vetäjänä toimi museolehtori Raija Manninen. Kokeilut koottiin vanhoille kirjan kansille, sommiteltiin värien mukaan ja kiinnitettiin toisiinsa.Yhdessä koostettu TrashDesign -teosLopputuloksena syntyi TrashDesign -tilateos Luovan kampuksen yläaulaan.
Teksti ja kuvat Sirpa Vauhkala