Innovatiivista yrittäjyyttä seminaari 16.4.2019

Hankkeen toisen seminaarin aihe oli innovatiivisuus ja yrittäjyys. Innovatiivisuus on suhteellisen helppo yhdistää uusiin biopohjaisiin materiaalien kehittelyyn, mutta mitä se voisi tarkoittaa kiertotalouden näkökulmasta.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti Jouni Hynynen, jonka teemana oli Luovuuden voima ajan haasteiden ratkaisijana. Puheenvuorossa korostui luovuus ja innovatiivisuus sekä henkilökohtaisen taustan vaikutus uran monimuotoisuuteen. Hänen mukaansa luovuus on meidän avain - pystymme muuttamaan asenteita ja toimintaa. Pitää osata tunnistaa mahdollisuudet ja ongelmat, tarttua niihin ja löytää rohkeita, uusia ratkaisuja sekä käyttää luovuutta uudella, ennen näkemättömällä tavalla. Haasteen sisäistäminen ja mahdollisuuksien näkeminen kasvaa sisäiseksi voimaksi, joka ei jätä rauhaan vaan pakottaa toimimaan, kiteyttää Hynynen.

Innostavan ja innovatiivisen puheenvuoron jälkeen Luova kiertotalous- hanke esitteli toimintaansa. Hankkeen edetessä on havaittu, että materiaalien hankintakanavien löytäminen on haasteellista, samoin yksilöllisten opinpolkujen tunnistaminen ja tukeminen on tärkeää. Kalusteartesaani Tuulia Nurminen kertoi omasta opinpolustaan: ruosteinen, poisheitetty romu kuten ruostunut aaltopelti, kattilan kansi ja purkuhirsi voivat saada uuden muodon esimerkiksi design-kalusteena tai valaisimena.  Heidi Talvilahti esitteli biopohjaisista materiaaleista tekemäänsä koostetta, josta saatiin muutamia makupaljoja. Esittelyyn oli valittu opiskelijoita eniten innostaneita ja kiinnostaneista materiaaleja kuten Woodcast ja Pinatex sekä Spinnova Oy:n tuottama puupohjainen kuitu ja Sulapac Oy:n biohajoava pakkausmateriaali. Osa materiaaleista on vielä toistaiseksi kehitysvaiheessaan, joten ne eivät ole kaupallisesti saatavilla.

Jauhesammuttimesta muotoiltu valaisin, Tuulia Nurminen.

Susanne Hamari (THINK TODAY) toi esiin yrittäjänäkökulmaa ja kertoi Kiertotalous-yrittäjyyden mahdollisuuksista. Hänen mukaansa BIG- vision on oltava riittävän iso ja röyhkeä. Susanne Hamari on tehnyt matkaa kiertotalouden pioneerina, sillä yritys perustettiin 2007 ja oli ensimmäisiä alallaan. Kiertotalouden raaka-aineita hyödyntävänä käsityöläisenä on vaatinut paljon rohkeutta ja sitkeyttä sekä uskoa omaan ideaan. On uskallettava tehdä jotain, mitä muut eivät ole tehneet - kääntää asetelmat ja uida välillä vastavirtaan, olla samalla vakuuttava ja uskottava, jotta saadaan isot yritykset yhteistyökumppaneiksi, tiivistää Hamari. Onnistumisen kannalta on tärkeää löytää oikeat yhteistyökumppanit ja alihankkijat (win-win), havaita ja ylläpitää luovaa prosessia. Brainstorming yksin ja yhdessä tuot uusia näkökulmia tuotteiden protoiluun, karsintaan ja testaukseen.

Think Big, THINK TODAY.

Anna Lehtola (Lovia Oy) kertoi, miten ylijäämänahkasta syntyy design-tuotteita ja, miten kiertotaloutta hyödynnetään kuluttajatuotteessa ja brändäyksessä. Lehtolan mukaan teollisuus haaskaa liikaa materiaalia ja luonnonvaroja ja kuluttajilla on liian nopea kulutustahti. Lovia Oy:n innovatiivisuus näkyy mm. siinä, että roskasta muotoillaan kestäviä kulutustuotteita täysin läpinäkyvästi. Asiakas voi seurata prosessia materiaalituotannosta valmistukseen. Materiaalin hankinta ja tuotteiden valmistusprosessista on jätetty pois kaikki ylimääräiset toimijat, sillä tuotteiden materiaalina käytetään nahkateollisuuden leikkuujätettä sekä lohen ja hirven nahkaa, jotka hankintaan suoraan tuottajilta. "A bag can`t change world, but you can", kiteyttää Anna.

Lovi Oy:n tuotteita.

Viimeisen puheenvuoron piti Outi Luukko (Tuchpoint Oy). Puheenvuoron teemana oli tekstiiliteollisuus uuteen nousuun kiertotalouden keinoin. Touchpoint Oy on yksi kiertotalouden kierrätysmuovipulloja hyödyntäviä pioneeriyrityksiä. Onnistumisen kulmakiviä ovat yhteistyö suurien yritysten kuten Finavia, Scandic, Hesburger ja Sol. Yrityksen lähtökohtana on vastuullisesti ja ekologisesti tuotetut työvaatteet, joiden materiaalina hyödynnetään kierrätysmuovipulloja. Käytetyt ja loppuun kuluneet työvaatteet kerätään, ja niitä hyödynnetään komposiitin sidosaineena.

Touchpoint Oy:n palvelumalli.

Komposiitista valmistetaan mm. terassikalusteita, jolloin materiaalin hyödynnettävyys monipuolistuu ja elinkaari pitenee: materiaali pysyy käytössä mahdollisimman pitkään, jolloin sen elinkaari pitenee.
Seminaarin jälkeen oli tosiaan innovatiivinen olo: niin paljon erilaisia ja erisuuntaisia kiertotalouteen liittyviä näkökulmia nousi esiin. Jokaisella yrityksellä on selkeästi oma polku, vähitellen muotoutuneet hankintakanavat sekä vahva usko kiertotalouden mahdollisuuksiin sekä into ja innovatiivisuutta kehittää tuotteita ja yrityksenä toimintaa. Seminaariesitykset löydät täältä: Innovatiivista yrittäjyyttä -seminaari.

Teksti ja kuvat Kaisa Kotanen & Sirpa Vauhkala