Säilytin

Kokeilimme syksyllä 2019 toteutusta, jossa yhdistimme hanketoimilla lisäpalikan Käsityöntekijän ammattitutkintoa opiskelevien, luovan alan opiskelijoiden opintoihin. Lisäpalikka mahdollisti sen, että opiskelijat pääsivät tutustumaan uusiin tekniikoihin kuten CNC-työstöön ja laser-leikkuuseen. Tehtäväksi annettiin säilyttimen valmistus kolmella eri tavalla hyödyntäen kierrätystä: yhden tuotteista tuli olla uniikki kierrätysmateriaalista, yhden sarjatuote kierrätysmateriaalista ja kolmannessa piti kokeilla jotain uutta tekniikkaa tai materiaalia. Tehtävän idean muotoilivat hankkeen kehittäjävalmentajat Sirpa Sergejeff ja Heikki Myllyluoma.

Hanna Hietikko ideoi tuotteitaan kierrätysmateriaaleista. Idea lähti kehittymään voimalaitoksen lämmönvaihtimien ripaputkien ripojen ylijäämäpaloista. Muoto oli kappaleissa valmiina, ja halusin, että sama muoto näkyisi kaikissa tuotteissa jollain tavoin.

Uniikki säilytin

Tuotteiden ideointi eteni niin, että luonnostelun jälkeen kävimme yhdessä, koko ryhmän voimin luonnokset läpi ja valitsimme niistä parhaat. Uniikin tuotteen valmistin valmiista kappaleista hitsaamalla kulhomaiseen muotoon. Lasikuulapuhalsin kulhon sisäpuolelta, se tuo matan pinnan ja ulkopuolelta hioin monitoimikoneella hiomarullalla. Laitoin kiiltävän lakan päälle, ja tuote jäi sisältä mattapintaiseksi, ulkopuolessa oli hionnasta jääneitä kiiltoja, joten leikittelin erilaisilla pintastruktuureilla. Muodosta tuli upea, ja tuote olisi mahdollista tuotteistaa. Aika tuotteistukseen loppui tosin kesken, sillä sain suoritettua Käsityöntekijän ammattitutkinnon kevään aikana. Jatkan tuotteistamiskokeilua koulun ulkopuolella, summaa Hanna.

Toiseen tehtävään valitsin ReLeda-puristekierrätysnahan, sillä halusin kokeilla jotain uutta materiaalia ja yhdistää siihen kierrätysteeman. Ideana oli kuvion puristaminen materiaaliin. Kokeilu onnistui hyvin voimakkaiden puristuksen avulla, ja kuvio jäi näkyviin mukavasti, vaikka materiaalin pohjaväri oli tumma, kertoo Hanna.

ReLeda-materiaalista valmistettu säilytinsarja.
Tuotesarjan toteutin siten, että mallinsin yhden rivan ylijäämäkappaleen Rhinceros-3D-mallinnusohjelmalla. Suunnittelin kuvion dfx-tiedostomuotoon, ja lähetin sen Linja-Laserille ja tiedustelin laser-leikkuun hintoja kolmeen tarjoiluvatiin.  Kuvion leikkuun jälkeen muotoilin vadit levynyleistyöstökoneella eli “ mukuttimella”. “Mukuttimesta” jäi mielenkiintoinen pinta, jota en halunnut muuttaa. Materiaali on 1mm rosterilevyä, joten se ei ruostu eikä tarvitse pintakäsittelyjä.

Kehittäjävalmentaja Heikki Myllyluoma ohjaisi omalta osaltaan tuotteiden muotoilua opastamalla 3D-mallintamisessa tarvittavien ohjelmien (Rhinoceros, Inventor) kanssa. Paksummat leikkuutetut levyt painoin hydrauliprässillä muotoonsa. Sain Sorvatun muotin ja muokkasin muottia haluttuun muotoon. Polttoleikkauksesta oli jäänyt pintaan roiskeita, jotka postin karkealla hiekkapaperilla pyörivin liikkein, jolloin pintaan jäi "mukava" jälki.

Tuote-esittelylayout
 
Hannan arvion mukaan tehtävään kului aikaa noin 40 tuntia. Tehtävä oli kiinnostava ja innovatiivinen, vaikka alussa idean löytäminen tuotti hieman vaikeuksia. Monialaisesta taustastani oli hyötyä tehtävän toteuttamisessa, sillä pystyin yhdistelemään erilaisia tekniikoita ja materiaaleja ennakkoluulottomasti ja näkemään niiden käyttömahdollisuuksia monipuolisesti. Olen suorittanut vaatetusalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon, käsi- ja taideteollisuusalan kalusteartesaani-tutkinnon sekä toiminut painoalanfirmassa erilaisissa jälkikäsittelytehtävissä. Näin ollen kokonaisuuksien ja muotojen hahmottaminen on helppoa.

Hanna Hietikko ja säilyttimien palautekeskustelu


Tammikuun lopussa tuotteista koottiin näyttely Kankaan kampuksen ala-aulaan. Ennen näyttelyn kokoamista toteutettiin Inventor-ohjelmalla tuote-esittelylayoutit, johon koottiin tuotetiedot ja piirrokset. Työsuunnitelmien tekeminen on helppoa, sillä niiden tekeminen oli kiteytynyt jo aiemmissa vaatetusalan opinnoissa. Näyttelyyn pääsivät tutustumaan luovan alan opiskelijat ja Kankaan kampuksen vierailijat.

Teksti Sirpa Vauhkala, kuvat Sirpa Sergejeff &Sirpa Vauhkala