Syksyn 2019 satoa

Syksyn 2019 aikana toteutettiin useita alakohtaisia tai monialaisia työpajoja. Hankkeen edetessä havaittiin, että uusiin biomateriaaleihin tartutaan melko hitaasti. Vain muutama luovan alan opiskelija halusi kokeilla korkkia tai nahkapaperia. Syksyn 2019 työpajoissa haluttiin edistää nimenomaan uusien materiaalien käyttöönottoa. Työpajat suunniteltiin niin, että niissä oli mahdollista piipahtaa pikaisesti tai työstää materiaalia koko päivän.

Materiaaleiksi valittiin kierrätyshuopa, nahkapaperi, korkki ja Releda-kierrätyspuristenahka, joita oli tilattu aiemmin varastoon. Lähtökohtaisesti jokaisen materiaalin työstöön varattiin oma työpaja, mutta toteutuksen edetessä kävi ilmeiseksi, että useimmat opiskelijat halusivat kokeilla vain muutamaa materiaalia. Työpajojen sisältöjä muutettiin palautteen ja kokemusten perusteella siten, että kaikki materiaalit olivat käytettävissä kaikissa työpajoissa.

Työpajan tohinaa.

Muutamia esimerkkituotteita oli valmistettu etukäteen, millä madallettiin materiaalin käyttöönottokynnystä. Alustavat kokeilut antoivat lisätietoa materiaalien käytettävyydestä ja työstettävyydestä, mutta myös haasteista.

Em. materiaalien yhteisenä ominaisuutena oli purkaantumattomuus, joten samat ompelurakenteet soveltuivat melko hyvin kaikkiin materiaaleihin, jolloin myös yhdistettävyys parani. Ommeltaessa saumarakenteiksi soveltuvat hyvin nahan ompelussa käytettävät rakenteet. Tuotteiden suunnittelussa tulisi huomioida mm. käyttötarkoitus. Useissa tuotteissa materiaalien yhdistämistä kannattaa hyödyntää, millä lisätään mm. kestävyyttä, ja sitä kautta myös tuotteen käyttöikää.

Kierrätyshuovan punontaa.

Yhdistettävyyden haasteena ovat materiaalien erilaiset hoito-ohjeet ja paksuuserot. Muutama yhdistelmämateriaalista valmistettu koetuote pestiin villanpesuohjelmalla ja lingottiin lyhyellä ohjelmalla. Materiaalit kestivät yllättävän hyvin käsittelyn. Kierrätyspuristenahka kutistui hieman ja värin sävy muuttui tummemmaksi.

Releda-kierrätysnahkapuristeesta punottu kori.

Osa materiaaleista on tunnultaan melko ”kovia” ja tiiviitä, joten ne soveltuvat parhaiten selkeiden, geometristen tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Tiiviyden ansioista tuotteet pysyvät hyvin muodossaan. Kyseisiä materiaaleja on mahdollista kuvioida eri menetelmin kuten kankaanpainannalla, värjäämällä, piirtämällä tai polttamalla, mutta mahdollisuudet ovat materiaalikohtaisia.

Korkkirusetit

Opiskelijoiden kanssa keskustellessa esiin ovat nousseet eettiset ja moraaliset seikat, sillä osalle opiskelijoista materiaalien alkuperämaan merkitys on suuri. Useimmat työpajoissa käytettävät materiaalit valmistetaan Euroopassa, mutta materiaalien raaka-aineiden alkuperää on vaikea jäljittää. Tältä osin materiaalituotannon eri vaiheiden läpinäkyvyys olisi tulevaisuudessa kova juttu!

Mikään em. materiaaleista ei ole noussut ylivoimaiseksi suosikiksi, vaan jokainen työpajoihin osallistunut on löytänyt omat suosikkinsa ja oman muotokielensä. Ahkerimmin työpajoihin osallistuneet kehittivät omia tuotteitaan tai tuoteperheitään syksyn 2019 aikana. Osa ideoista alkaa olla tuotteistamisvaiheessa, joten kehitystyö jatkuu innokkaasti keväällä 2020.

Teksti ja kuvat Sirpa Vauhkala